A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring av sentrumsprosjekt

Kyrksæterøra sentrum artikkelbilde

I forbindelse med pågående sentrumsprosjekt og områderegulering for Kyrksæterøra har Hemne kommune utarbeidet forslag til planprogram i henhold til § 4-1 i plan- og bygningsloven.

ISentrumsprosjektet innebærer en inkluderende og innovativ planprosess med formål å legge til rette for en realistisk og fremtidsrettet områderegulering av Kyrksæterøra sentrum.

Som del av sentrumsprosjektet skal det etableres et solid analysegrunnlag med innspill fra publikum. En løpende forankring i politisk miljø og blant kommunens enheter vurderes som vesentlig for å gi prosjektet politisk og faglig tyngde og legitimitet. Gjennom kontinuerlig medvirkning og en aktiv informasjonspolitikk overfor kommunens næringsliv og innbyggere skal det arbeides for å øke gjennomføringsevne for prosjektet. 

 

På grunnlag av opparbeidet kunnskap fra utredning og medvirkning skal det utformes en områderegulering for planområdet, med bruk av arealformål med bestemmelser som skal ivareta interesser som beskrevet. Områdeplanen skal bidra med langsiktighet for private og offentlige aktører som skal stå for den fremtidige utvikling av Kyrksæterøra sentrum.

 

Planprogram for sentrumsprosjekt - høringsutkast

 

Ønsker du å komme med innspill til planprogrammet? Send til postmottak@hemne.kommune.no - merk: Innspill til planprogram for sentrumsprosjekt Kyrksæterøra

Frist for innspill er 28. april 2017