A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

PERSONALMØTE

Aktivitetssenteret 0602

Felles personalmøte for alle ansatte i Pleie og omsorg

Det blir felles personalmøte for alle ansatte i Pleie og omsorg

Tirsdag 28.02.2017 Kl 18.00 - 21.00 på Aktivitetssenteret.

Om du har saker du ønsker å ta opp gi beskjed til din seksjonsleder innen 27.02.

Foreløpig sakliste er :

  • Informasjon ved vår nye IA-rådgiver, Gry Sæterbø
  • Sykefraværsprosjekt
  • Digital vaktbok
  • Gjennomgang av prosedyre om varsling
  • Informasjonssikkerhet
  • Samarbeidsavtale med Teknisk
  • Brukerundersøkelsen
  • Livsglede
  • Frivilligsentralen ved Svein Waade
  • Orientering om kommunesammenslåinga ved Torger Aarvaag

 

                                       MØT OPP !!!!