A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Høring og offentlig ettersyn Reguleringsplan AquaGen II

Logo AquaGen

Formannskapet i Hemne kommune vedtok den 31.1.2017 å legge forslag til Reguleringsplan AquaGen II ut på høring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok Formannskapet i Hemne kommune i sak 19/17 den 31.1.2017 å legge forslag til Reguleringsplan AquaGen II ut på høring og til offentlig ettersyn. Det private planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av tiltakshaver AquaGen. Planen har som hovedformål Bebyggelse og anlegg - Kontor/Industri og Bruk og vern av sjø og vassdrag - Havneområde i sjø. Formålet med planen er å legge til rette for fremtidig utvidelse av AquaGen sitt produksjonsanlegg på Kyrksæterøra.

 

Plankart og planbeskrivelse finner du ved å følge linkene under:

 

Plankart

Planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser

 

Ytterligere dokumenter i saken kan fås ved henvendelse til Hemne kommune v/postmottak.

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til postmottak@hemne.kommune.no innen 27.3.2017