A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kunngjøring om utskriving av eiendomsskatt 2017 i Hemne kommune

Eiendomsskatt

Med hjemmel i LOV-1975-06-06-29 Lov om eigedomsskatt
til kommunane (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3, vedtok Hemne kommunestyre den
13.12.16 i sak 102/16 eiendomsskatt for alle eiendommer i Hemne kommune.

Lister over takster og utlignet skatt for 2017 ligger til offentlig ettersyn på Fellestjenesten,
1.etg. Rådhuset, Trondheimsveien 1, i 6 uker fra 01.03.17– 15.04.17.
 
Eiendomsskatteseddel sendes eier. Evt. krav om overtakst
(klage) bes gitt skriftlig innen 15.04.17. Krav om overtakst sendes Hemne kommune, Eiendomsskattekontoret, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.
 
Skattesats på næringseiendommer, verk og bruk er 7 promille. For bolig- og fritidseiendommer er skattesatsen 2 promille. Bunnfradrag er satt til kr 250 000,- for bolig- og fritidseiendommer. Nye boliger er gitt 5 års fritak etter ferdigstillelse.
 
Endringer i takstgrunnlag i løpet av eiendomsskatteåret blir gjort gjeldende fra 1. januar påfølgende år. Disse vil få tilsendt ny takstprotokoll.
 
Eiendomsskatten for 2017 forfaller til betaling i
4 terminer: mars, juni, september og desember. Innbetalingskort blir sendt skatteyterne sammen med kommunale avgifter.
 
Mer informasjon om eiendomsskatt fås ved henvendelse til Hemne kommune på tlf 72 46 00 00 eller kommunens hjemmeside: www.hemne.kommune.no
 
Hemne kommune, 23.02.17
Eiendomsskattekontoret