A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kommunale eiendomsavgifter

Tjenesteikon

Formål:

Avgifter for tjenester som  kommunen gir til brukerne. 

 • Generelt
 • Behandling
 • Krav og rett
 • Relatert
Beskrivelse:

Følgende områder er avgiftsbelagte:

 

 

 

 

 

 

 

 • Vann  
 • Kloakk 
 • Slamtømming 
 • Feiing 
 • Renovasjon ,Tjenesten administreres av renovasjonsselskapet Hamos  
 • Eiendomsskatt

   

  Orientering om innbetaling av kommunale eiendomsavgifter samt forsinkelsesrente finner du her.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Målgruppe:
  Eiere av bolighus, fritidseiendommer samt næringsbygg i Hemne kommune
  Priser:

  Betalingsregulativ.

  Informasjon:

    

  Søknadsfrist:
  Ingen
  Behandling:
  Kommunestyret fastsetter avgiftenes størrelse i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.
  Saksbehandlingstid:
   
  Klagemulighet:
  Vedtak om eiendomsavgifter fattes av kommunestyret.
  Kontaktinformasjon:

  Saksbehandler Solveig Sporild, saksbehandler Sissel Sørdal Moe

  Skjema:
  Relaterte tjenester:
  Lenker:
  Lovverk/planer:
  Eigedomsskattelova
  Brann- og eksplosjonsvernloven
  Offentlighetsloven
  Forvaltningsloven
  Forurensingsloven
  Forurensingsforskriften
  Kommunale vass- og kloakkavgifter