A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Tilskudd næringsvirksomhet

Tjenesteikon

Formål:

Oppstart og utvikling av bedrifter

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Innovasjon Norge (IN):

Hemne ligger i virkemiddelområdet og Innovasjon Norge (IN) kan finansiere inntil 40% (lån og tilskudd) av prosjektkostnadene. Investeringer i utviklingsprosjekter - nyskaping og kompetanseheving - prioriteres. Det kan gis etablererstipend inntil Kr 200.000. Distriktskontoret for IN Sør-Trøndelag ligger i Trondheim, Tlf 73 87 62 70.

 

BU- fondet:

Kan delta med finansiering til prosjekter med landbrukstilknytning. Sorterer under Innovasjon Norge (IN). Landbrukskontoret er lokal kontakt. Du kan finne mer informasjon på hjemmesidene til IN ved å klikke på lenken til høyre.

 

Kommunalt næringsfond Hemne:

Kommunen har eget næringsfond som kan nyttes til lokale mindre prosjekter og etableringer. Det kan gis tilskudd til prosjekter med en samlet investeringsramme (fysiske investeringer) på inntil Kr 200.000 og til utviklingsprosjekter (myke investeringer) med en samlet kostnad på Kr 100.000. Søknader skrives på vanlig papir og behandles fortløpende.

 

Vi gir informasjon om støtteformål, veiledning om forretningsplanlegging, dokumentasjonskrav og forventet behandlingstid. Kontakt næringskonsulent.

 

Annen finansiering:

Bankene er den dominerende finansieringskilde for næringsprosjekter. Du må ha en del egne midler (egenkapital) å sette inn i prosjektet. Krav til egenkapitalandel varierer, men du må regne med minst 25%. Kontakt bedriftsrådgiver i aktuelle banker.

 

Vi viser til Innovasjon Norge som er inngangsdør til en rekke ordninger og program. Du kan også ta kontakt med næringskonsulent eller landbrukssjef. Se også lenker til høyre.

Målgruppe:

Etablerere og bedrifter i Hemne.

Kriterier/vilkår:
Ny eller etablert forretningsvirksomhet med adresse i Hemne kommune.
Priser:
Gratis
Informasjon:

Det gis ikke tilskudd til i gangsatte prosjekter.

Veiledning:

Ta kontakt med næringskonsulenten for informasjon om søknadsskjema og behandlingstid.

Vedlegg:

Etter saksbehandlers anvisning.

Søknadsfrist:
Løpende
Sendes til:

Hemne Kommune

v/ Næringskonsulent

Trondheimsveien 1

7200 Kyrksæterøra

Behandling:
Varierer med ulike ordninger. Kontakt næringskonsulent eller landbrukssjef
Saksbehandlingstid:
Behandlingstid varierer med type og størrelse på den enkelte saken, hvilken tilskuddsordning som er aktuell og lignende forhold. Bestemmelsene i forvaltningloven gjelder. Kontakt næringskonsulent eller landbrukssjef.
Klagemulighet:
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder. Det er normalt klageadgang på søknader om tilskudd fra næringsfond fra etablerere og bedrifter. For andre ordninger akn andre regler gjelde. Kontakt næringskonsulent eller landbrukssjef.
Merknader:
De tilskuddene til næringsvirksomhet som omtales i denne sammenheng er ikke rettighetsbasert - sakene vurderes enkeltvis. Ordninger og praksis avspeiler at prosjekter er svært ulike og det er derfor et visst rom for skjønn. Tilskudd gis ikke på igangsatte prosjekter. Det er viktig at man tar kontakt i god tid før prosjektet skal iverksettes.
Kontaktinformasjon:

Næringskonsulent Olav Hunnes

Besøksadresse:
Hemne Næringshage
Trondheimsveien
7200 Kyrksæterøra

Skjema:
Relaterte tjenester:
Lenker:
Bedin
Etablerer.no
Firma
Innovasjon Norge
Registrering av bedrift
Sparebanken Hemne
Lovverk/planer:
Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond (rundskriv H-16/98)