A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Brannvesen

Tjenesteikon

Formål:

Bistå befolkningen samt næringslivet  i Hemne ved branner og ulykker. 

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Hemne brann-og redningsvesen er et deltidsbrannvesen.

Innsatsstyrken består av 4 befal som går i en firedelt vaktordning året rundt, og 16 mannskaper

hvor alle har møteplikt ved alarm.

Mannskapene er igjen delt inn i lag med hver sin utrykningsleder, sjåfør og røykdykkere.

 

 

Beredskapsavdelingen

Brannvesenet alarmeres via brannvesenets nødnummer    110.

Hemne kommune er tilknyttet Midt Norge 110-sentral i Trondheim.

Alle mannskapene (20 personer) bærer nødnett terminal, og blir varslet via denne ved alarm.

 

Avdelingen har rednings- og nødhjelpsoppgaver ved:

 

  • Brann
  • Trafikk- og arbeidsulykker
  • Akutt forurensning
  • Andre hendelser som setter liv, miljø eller materielle verdier i fare.

 

Norsk Luftambulanse 

 

 

 

     

       

 

Målgruppe:
Alle
Priser:

Tjenesten er for vanlige branner og ulykker gratis.

Ved større uhell som f.eks tankbilvelt etc. som forårsaker større forurensinger, kan Brannvesenet kreve godtgjørelse for utført arbeide.

Samarbeids-
partnere:
Ambulansetjenesten, Politi, Norsk Luftambulanse, Sivilforsvaret, Røde Kors.
Krav til oss:

Til enhver tid være beredt til innsats ved branner og ulykker.