A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Etablererprøve servering

Tjenesteikon

Formål:

Styrer av et serveringssted må ha dokumentert kunnskap innen områder som angitt i serveringslovens §2.  Dette kravet oppfylles ved bestått etablererprøve hvor 40 av 50 avgitte svar i en flervalgsprøve må være korrekt.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Ved søknad om serveringsbevilling eller ved skifte av styrer ved en virksomhet som driver med servering må det avlegges etablererprøve, i tillegg må styrer / stedfortreder godkjennes av bevillingsmyndigheten/kommunestyret.

Målgruppe:

Styrere ved serveringssteder i Hemne kommune.

Kriterier/vilkår:

I tillegg til bestått etablererprøve anses også kravet som oppfylt dersom søker har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og Handelsdepartementet som kompetansegivende.

Priser:

Pris for avleggelse av etablererprøve er kr. 300,- pr. avlagt prøve.

Informasjon:

Etablererprøven er en flervalgsprøve hvor kandidaten får 90 minutter til å besvare spørsmålene. I tillegg gis det 10 minutter til å overføre svarene til rettekolonnen på forsiden av prøven.

Det må tas kontakt med rådmannskontoret å få avlagt prøven.

Søkere kan også selv bestille "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" via faks eller elektronisk post hos:

VINN, 8512 Narvik.
Tlf.: 76 96 72 00
Faks: 76 96 72 01
E-post: firmapost@vinn.no

Samarbeids-
partnere:
Hemne og Snillfjord lensmannsdistrikt.
Veiledning:
Avlegging av prøve avtales med rådmannskontoret.
Vedlegg:

Ikke nødvendig med vedlegg.

Søknadsfrist:
Ingen søknadsfrist, men tidspunkt må avtales.
Sendes til:
Henv. rådmannskontoret
Behandling:
Adm.behandling
Saksbehandlingstid:
Innen 14 dager
Krav til oss:

Hemne kommune stiller med lokale hvor kandidaten kan avlegge prøven, tidspunkt for prøveavlegging må avtales på forhånd.

Etter avlagt prøve rettes denne av medarbeider i rådmannens stab.

Meddelelse om bestått etablererprøve - eller ikke - gis kandidaten så snart prøven er rettet.

Krav til søker:

For å få bestått på etablererprøven må det svares riktig på 40 av de 50 spørsmålene som prøven omfatter.

Hvis vi svikter:

Dersom kommunen ikke kan stille med prøverom og kapasitet til retting av prøven innen 14 dager etter at kandidaten har henvendt seg og bedt om å få avlegge prøve, anses prøven som bestått.