A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Ambulerende skjenkebevilling

Tjenesteikon

Formål:

Hemne kommune har 3 ambulerende skjenkebevillinger som kan tildeles serveringssteder som har skjenkebevilling, og som benyttes på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking av deltakere i sluttet selskap.  

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Kommunestyret kan gi en eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til en bestemt person eller skjenkested, og kan tillate at en eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking av deltakere i sluttet selskap.

Målgruppe:

Serveringssteder med skjenkebevilling i Hemne kommune.

Kriterier/vilkår:

Søkere må være godkjent å ha bevilling for skjenking av alkohol og godkjent serveringsbevilling.

Avlagt og godkjent kunnskapsprøve etter alkoholloven og etablererprøve.

Priser:

Tjenesten er gratis

Informasjon:

Ta kontakt med rådmannskontoret dersom det er behov for ytterligere informasjon

Samarbeids-
partnere:
Lensmannen i Hemne og Snillfjord.
Veiledning:

Rådmannskontoret kan gi veiledning og informasjon i betingelser for å få tildelt ambulerende skjenkebevilling.

Vedlegg:

Ikke nødvendig med noen vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist:

14 dager før bevillingen ønskes benyttet.

Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Søknader om ambulerende skjenkebevilling behandles av rådmann, i.h.t. fullmakt gitt av Hemne kommunestyre i sak 10/04.

Saksbehandlingstid:

Ca. 10 dager

Klagemulighet:

Avslag eller delvis avslag kan påklages til Hemne formannskap. Klagefrist er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Det må angis hva hva det konkret klages over. Klagen leveres Rådmannen som også kan gi veiledning ved behov.

Se lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker kap.VI.

Krav til oss:

Søknad om ambulerende bevilling skal være behandlet og besvart  innen 14 dager etter at søknaden er mottatt.

Krav til søker:

Skriftlig søknad som inneholder bl.a. opplysninger om tid og sted for arrangementet det søkes om, hvem som er ansvarlig skjenkestyrer, type arrangement o.a.

Hvis vi svikter:

Dersom søknad ikke er behandlet og besvart innen angitte frist, betraktes søknaden som imøtekommet.