A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Utvidelse av skjenketid / utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning

Tjenesteikon

Formål:

Etter søknad til Hemne kommune kan skjenketiden utvides for en enkelt anledning. En enkelt anledning forstås i denne sammenheng å være f.eks. jubileumsarrangement, i forbindelse med martnasdager, dansegallaer o.l.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Kommunestyret kan generelt for kommunen, eller for det enkelte skjenkested innskrenke eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av alkohollovensbestemmelser om tidsinnskrenkning for skjenking av alkoholholdige drikker.

Målgruppe:

Serveringssteder i kommunen som har fått serveringsbevilling og bevilling for skjenking av alkohol.

Kriterier/vilkår:

Søkere må ha avlagt alkoholprøven.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Rådmann med stab gir ytterligere informasjon

Samarbeids-
partnere:

Hemne og Snillfjord lensmannsdistrikt.

Nordfjeldske Kontroll AS.

Søknadsfrist:

Senest 14 dager før arrangementsdato.

Sendes til:

Hemne kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Behandling:

Administrativ behandling etter fullmakt gitt av Hemne kommunestyre i sak 10/04.

Saksbehandlingstid:

3-5 dager.

Krav til oss:

Skriftlig svar innen 14 dager etter at søknad er mottatt.

Det innhentes uttalelse fra politimyndighet.

Krav til søker:

Skriftlig søknad som må leveres i god tid, senest 10 dager før det aktuelle arrangementet det søkes for. Søknaden må bl.a. inneholde:

  • Hvilket arrangement det gjelder
  • Hvor arrangementet skal foregå
  • Klokkeslett for utvidelse av skjenketiden

Hvis vi svikter:

Dersom søker ikke har mottatt svar innen 14 dager etter at søknaden er mottatt, regnes søknaden som imøtekommet.