A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Introduksjonsprogram

Tjenesteikon

Formål:

Gi nyankomne flyktninger/asylsøkere en grunnleggende kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid.

 • Generelt
 • Behandling
 • Krav og rett
 • Relatert
Beskrivelse:

I forbindelse med at "Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger" (introduksjonsloven) trådte i kraft 1. september 2004, har kommunen plikt til å tilby introduksjonsprogram til nyankomne utlendinger som kommunen har fattet bosettingsvedtak for. Programmet omfatter nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått:

 • asyl
 • oppholds- eller arbeidstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning
 • familiegjenforente til disse (etter nærmere vilkår hjemlet i lov)
Målgruppe:

Nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år.

Kriterier/vilkår:

Se under beskrivelse.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

NAV Hemne og Snillfjord har følgende oppgaver i denne sammenheng:

 • Ta imot flyktninger som skal bosette seg, informere om bolig m.m.
 • Fatte enkeltvedtak på avgjørelser i introduksjonsprogrammet.
 • Oppfølging knyttet til introduksjonsstønad i nært samarbeid med den instans som er ansvarlig for programmet.
 • Økonomisk ansvar forbundet med introduksjonsstønaden.

Samarbeids-
partnere:
Hemne Ressurssenter
Veiledning:
Kontakt NAV Hemne og Snillfjord for mer informasjon om tjenesten.
Søknadsfrist:
Ingen
Sendes til:
NAV Hemne og Snillfjord, Øragt. 16, 7200 Kyrksæterøra
Behandling:
NAV Hemne og Snillfjord
Saksbehandlingstid:
2 uker
Klagemulighet:
Ja
Krav til oss:

Skrive enkeltvedtak etter introduksjonsloven.

Krav til søker:

Søke for å delta i introduksjonsprogrammet.