A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Smittevern

Tjenesteikon

Formål:

Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Eksempler på vanlig arbeid innen kommunalt smittevern:

  • Tuberkulosekontroll
  • Vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse
  • Informasjon og rådgivning om smittsomme sykdommer
  • Reisevaksinasjon
  • Barnevaksinasjon i samsvar med nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer
Målgruppe:
Alle som oppholder seg i Norge
Kriterier/vilkår:
Alle forhold som kan medføre smittespredning.
Priser:
I visse tilfeller er tjenesten gratis. dette er regulert i egne forskrifter. Eller gjelder vanlige takster for legehjelp.
Informasjon:

Kommuneoverlegen utøver myndighet på vegne av kommunestyret når det gjelder smittevern.

Samarbeids-
partnere:
St. Olavs Hospiltal HF, Orkdal Sjukehus HF, helsestasjonen, hjemmesykepleien, sykehjem, teknisk, landbruk og miljø
Veiledning:
Ved å oppsøke lege
Klagemulighet:
Både lege og kommune kan klages inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Hvis det fattes enkeltvedtak, kan vedtaket klages inn for Fylkesmannen.
Krav til oss:

Kommunen skal ha en smittevernplan som følger krav i lov og forskrift. Videre skal kommunen ha en oversikt over mulig smitterisiko og prosedyrer for iverksettelse av hensiktsmessige tiltak. Den undersøkende eller behandlende legen skal snarest mulig gi en smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom

a) informasjon om den sykdommen legen mener den smittede har, dens smittsomhet og smittemåter, og om hvilke lover og bestemmelser som gjelder,

b) særskilt personlig veiledning om hva den smittede kan gjøre for å motvirke at sykdommen blir overført til andre.

Legen har ellers plikt til å foreta undersøkelser av smittede personer og smitteoppsporing.

Alle har rett til smittevernhjelp.

 

Krav til søker:

Oppsøke lege og gi opplysninger. I enkelte tilfeller kan det fastsettes plikt for befolkningen eller grupper av den til å gjennomgå bildeundersøkelse, tuberkulinnprøving, blodprøvetaking eller andre tilsvarende undersøkelser som kan gjøres uten fare. Følge den veiledning og de anvisninger som kommunen gir.

Hvis vi svikter:

Både kommune og lege kan klages inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag