A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Legetjeneste

Tjenesteikon

Formål:

Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.

Som en oppgave under helsetjenesten, skal kommunen sørge for diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte.  For å løse denne oppgaven skal kommunen sørge for allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning.

  • Generelt
  • Behandling
  • Krav og rett
  • Relatert
Beskrivelse:

Legetjenesten i Hemne er lokalisert sammen med øvrige helsetjenester beliggende på Hemne Helsesenter.

Kommunen samarbeider med 10 andre kommuner om legevakt på kveld/natt samt lø/sø og helligdager. Legevakten er lokalisert ved Orkdal sjukehus og kalles LIO.

Legejenesten omfatter 5 driftsavtaler (stillinger).

Oppgaver tillagt legetjenesten:

- Legevakt

- Fastlege - timebestilling

- Medisinsk-faglig rådgivning til kommunen

- Miljørettet helsevern

- Smittevern

- Deltakelse i tverrfaglige team sammen med øvrig fagpersonell

- Medisinsk tilsyn ved sykehjem og kommunehelsetjeneste

- Helsestasjonslege og lege i skolehelsetjenesten

- Medisinsk-faglig ansvar i bedriftshelsetjenesten 

Målgruppe:
Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Innbyggere fra andre kommuner kan stå på fastlegeliste til leger i Hemne kommune.
Kriterier/vilkår:

Timebestilling: Alle som står på fastlegeliste ved legesenteret.  Øvrige må henvende seg til egen fastlege.

Øyeblikkelig hjelp: Alle som søker hjelp ved legesenteret.

Priser:
I henhold til regulativ fastsatt i forhandlinger mellom Kommunenes Sentralforbund og Den Norske Lægeforening.
Samarbeids-
partnere:
Pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjon og sosial- og barneverntsjenesten.
Veiledning:
Ved henvendelse til ekspedisjonen ved legesenteret
Vedlegg:

Ingen

Søknadsfrist:
Ingen
Saksbehandlingstid:
Det kan være ventetid ved timebestilling.
Klagemulighet:
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag
Krav til oss:

Kommunen skal sørge for at tjenesten er tilgjengelig.

Krav til søker:

Må møte til avtalt time. Timebestilling uten oppmøte vil medføre at en blir belastet for egenandel.

Hvis vi svikter:

Den som mener seg feilbehandlet eller på annen måte er misfornøyd med behandlingen, kan klage saken inn for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag.