A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Parkeringstillatelse for funksjonshemmedeFormålet med denne ordningen er å gi forflytningshemmede med behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud. Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir rett til å parkere på egnet handicap parkering, og alle offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.

Hemne kommune v/ Fellestjenester behandler søknader om parkeringstillatelse. Søknad leveres med legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over store avstander.

Søknad med legeerklæring og bilde sendes:

Hemne kommune v/ Fellestjenester
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra


Søknadsskjema finner du på Hemne kommune sine nettsider eller ved henvendelse til Hemne kommune v/Fellestjenester