A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SkjemaSkjema Beskrivelse
Høringsuttalelse (KF-340) Skjema som benyttes når det skal gis uttalelse til en reguleringsplan eller en kommuneplan som er lagt ut til offentlig ettersyn/høring.
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134) Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr.
Salgsbevilling for alkohol (KF-124) Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7% alkohol. Bevilling gis for maks 4 år om gangen.
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123) Søknad om ny eller endring av serverings- eller skjenkebevilling
Serveringsbevilling (KF-267) Skjema for søknad om serveringsbevilling
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjema for søknad om skjenkebevilling enkelt anledning / eller for søknad om ambulerende skjenkebevilling.
SPK skadeskjema
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadskjema til forflytningshemmede for parkeringstillatelse
Yrksssykdom / yrkesskade, meldeskjema NAV Skjema for melding av skade eller sykdom påført i jabbsammenheng til trygdeetaten