A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ArealplanerTittel Type Plan-id Vedtaks-dato Ikraft-dato Kunngj.dato Saksnr.
Reguleringsplan Stamnestrøa del av eiendommen gnr.35 bnr.48 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122011002 27.03.12 27.03.12 13.04.12 11/1816
Reguleringsplan Årførstranda del av gnr.35 bnr.15 og 41 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122010008 28.02.12 28.02.12 06.03.12 10/2581
Reguleringsplan for Nesvatnet boligfelt gnr.54 bnr.10 (Bolig) Reguleringsplaner 16122010007 22.06.11 22.06.11 08.07.11 10/2152
Reguleringsplan for Kåsen og Seterhaugen hytteområde gnr.131 bnr.1 og 2 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122010005 13.12.11 13.12.11 19.12.11 10/2583
Reguleringsplan: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Haukvika vest - Staurset (Vei) Reguleringsplaner 16122010003 21.12.10 21.12.10 14.01.11 10/691
Reguleringsplan Ytre Leirvik gnr.43 bnr.54 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122010002 28.09.10 28.09.10 05.10.10 09/1553
Reguleringsplan for Taftøyan hytteområde gnr.43 bnr.1, 4, 6, 10, 12 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122010001 30.08.11 30.08.11 08.09.11 10/326
Reguleringsplan Storhallaren gnr.35 bnr.20 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122009009 22.06.10 22.06.10 01.07.10 09/1617
Mindre endring av reguleringsplan Skoglund (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122009008 30.08.11 30.08.11 11/1106
Reguleringsplan Skoglund (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122009008 22.06.10 22.06.10 01.07.10 09/1432
Reguleringsplan Vervet gnr.46 bnr.78 og del av bnr.47 (Annet) Reguleringsplaner 16122009007 26.01.10 26.01.10 20.02.10 08/173
Dispensasjon fra reguleringsplan Lankan - reduksjon av formål annet friareal på parkeringsplass (Offentlig) Reguleringsplaner 16122009006 28.09.10 28.09.10 09/1938
Reguleringsplan Lankan (Blandet sentrum) Reguleringsplaner 16122009006 27.10.09 27.10.09 31.10.09 08/1140
Reguleringsplan Heimsjøhaugen gnr.32 bnr.2 og bnr.13 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122009005 25.08.09 25.08.09 05.09.09 06/1557
Dispensasjon fra reguleringsplan for Fagervika gnr.35 bnr.8 parsell Furuneset - Plassering av transformator (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122009004 16.08.11 16.08.11 11/1068
Reguleringsplan for eiendommen Fagervika gnr.35 bnr.8 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122009004 25.08.09 25.08.09 05.09.09 06/1425
Reguleringsplan gang- og sykkelveg v/Fjelnsetøyan på Vinjeøra (Vei) Reguleringsplaner 16122009003 24.03.09 24.03.09 03.04.09 08/2316
Dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan Avlesbugen gnr.43 bnr.2 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122009002 26.10.10 26.10.10 10/2009
Reguleringsplan Avlesbugen gnr.43 bnr.2 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122009002 24.03.09 24.03.09 31.01.09 05/1486
Endring av reguleringsplan Hemne kirke (Offentlig) Reguleringsplaner 16122009001 01.12.09 01.12.09 09/1769
Reguleringsplan Hemne kirke (Offentlig) Reguleringsplaner 16122009001 27.01.09 27.01.09 10.03.09 07/2571
Dispensasjon fra reguleringsplan for Vessesetra og Kattuggelloftet - oppføring av anneks på gnr.102 bnr.18 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122008003 18.10.11 18.10.11 11/1500
Reguleringsplan Vessesetra og Kattuggelloftet (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122008003 18.11.08 18.11.08 27.11.08 06/684
Reguleringsplan Stavnesli gnr.42 bnr.3 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122008002 21.10.08 21.10.08 07.11.08 07/1337
Bebyggelsesplan Stølan del av gnr.102 bnr.36 (Bolig) Reguleringsplaner 16122008001 07.10.08 07.10.08 07.11.08 07/227
Reguleringsplan Småbukta gnr.45 bnr.11 og 15 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122007004 24.04.07 24.04.07 09.05.07 05/1232
Reguleringsplan Lillevik og Tverrbekkhaugen gnr. 35 bnr. 19 og 105 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122007003 20.02.07 20.02.07 01.03.07 07/162
Reguleringsplan på gnr.46 bnr.32 på Hellandsjøen (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122007002 20.02.07 20.02.07
Dispensasjon fra reguleringsplan Kvervosen i forbindelse med oppføring av nettstasjon og framføring av strøm til 12 hytter innenfor reguleringsplanen. (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122007001 10.01.12 10.01.12 11/2233
Endring av reguleringsplan Kvervosen i forbindelse md etablering av ny tomt på gnr.35 bnr.2 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122007001 23.11.10 23.11.10 10/2378
Endring av reguleringsplan Kvervosen gnr,35 bnr.2 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122007001 13.04.10 13.04.10 10/303
Reguleringsplan Kvervosen (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122007001 30.01.07 30.01.07 15.02.07
Dispensasjon fra kommunedelplan for Kyrksæterøra for oppføring av anlegg for mobilkommunikasjon Kommuneplan 16122006007 30.08.11 11/1260
Dispensasjon fra kommunedelplan for Kyrksæterøra i forbindelse med oppsetting av mur innenfor område til vegformål Kommuneplan 16122006007 16.08.11 11/1175
Dispensasjon fra kommunedelplan Kyrksæterøra i forbindelse med fradeling av tomt til boligformål fra gnr.102 bnr.72. (LNF-område I) Kommuneplan 16122006007 22.06.10 10/558
Dispensasjon fra kommunedelplan Kyrksæterøra i forbindelse med fradeling av et restareal fra gnr.101 bnr.3 (LNF-område I) Kommuneplan 16122006007 09.03.10 09/1741
Dispensasjon fra kommunedelplan Kyrksæterøra i forbindelse med makeskifte mellom gnr.102 bnr.29 og 41 (LNF-område I) Kommuneplan 16122006007 23.02.10 09/1669
KOMMUNEDELPLAN FOR KYRKSÆTERØRA Kommuneplan 16122006007 23.05.06 23.05.06
Reguleringsplan for Vinje kirke (Offentlig) Reguleringsplaner 16122006006 24.10.06 24.10.06
Reguleringsplan E39 Staurset - Møre og Romsdal fylkesgrense (Vei) Reguleringsplaner 16122006005 20.06.06 20.06.06 05.09.06 06/649
Reguleringsplan Vedberget gnr.35 bnr.1 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122006004 23.05.06 23.05.06 15.06.06 06/172
Reguleringsplan for Heim kirkegård (Offentlig) Reguleringsplaner 16122006003 25.04.06 25.04.06
Reguleringsplan Bukta gnr.65 bnr.5 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122006002 25.04.06 25.04.06
Reguleringsplan Fjellsenden gnr.64 bnr.8 og 27 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122006001 25.04.06 25.04.06
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tilleggsareal til gnr.101 bnr. 117 og 118 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 07.02.12 07.02.12 10/193
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tilleggsareal til gnr.60 bnr.8 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 10.01.12 10.01.12 10/2089
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tilleggsareal til gnr.47 bnr.16 Kommuneplan 16122005005 18.10.11 18.10.11 11/1295
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tilleggsareal til gnr.47 bnr.17 (krav om reguleringsplan) Kommuneplan 16122005005 18.10.11 18.10.11 10/2531
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med oppføring av bolig og garasje på gnr.31 bnr.17 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 27.09.11 27.09.11 11/1346
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tilleggsareal til gnr.60 bnr.8 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 27.09.11 10/2089
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tun på gnr.54 bnr.2 og 14 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 06.09.11 06.09.11 10/2909
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - legging av sjøledninger i Belsvika Kommuneplan 16122005005 16.08.11 16.08.11 11/1009
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med etablering av midlertidig riggplass i Belsvika. (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 16.08.11 16.08.11 11/1503
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tilleggsareal til gnr. 35 bnr.94 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 16.08.11 16.08.11 10/2099
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - strømforsyningskabel til oppdrettslokalitetene Kjørsvikgrunn og Hausan (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 28.06.11 28.06.11 11/1263
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt på gnr.137 bnr.2 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 12.04.11 12.04.11 10/1482
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tilleggsareal til Lerøy Midnor AS fra gnr.40 bnr.5 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 12.04.11 12.04.11 11/532
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - uttak av stein i steinbrudd ved Lysåa (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 12.04.11 12.04.11 11/334
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av tilleggsareal til gnr.141 bnr.1 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 22.03.11 22.03.11 10/2302
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med adkomstveg til fradelte tomter på gnr.54 bnr.10 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 08.03.11 08.03.11 10/3157
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tomt på gnr.104 bnr.5 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 25.01.11 25.01.11 08/1330
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust på gnr.143 bnr.3 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 25.01.11 25.01.11 10/557
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggsareal til Lerøy Midnor (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 21.12.10 21.12.10 08/845
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med bygging av vei og uttak av masse på gnr.131 bnr.1 og 3 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 23.11.10 23.11.10 10/1452
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av tilleggsareal til Lerøy Midnor (Industriformål) (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 09.11.10 09.11.10 10/2218
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med etablering av Heimsfjellet vindpark (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 26.10.10 26.10.10 09/289
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med bruksendring av hall fra landbruksproduksjon til garasjer/verksted på gnr.141 bnr.1. (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 28.09.10 10/2297
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med fradeling av 3 boligtomter fra gnr.54 bnr.10 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 09.03.10 09/1209
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med makeskifte mellom gnr.35 bnr.25 og gnr.35 bnr.222 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 23.02.10 09/1235
Dispsensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med utfylling av masser i sjø ved gnr.139 bnr.7 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 23.02.10 09/1663
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 2 parseller på gnr.101 bnr.22 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 09.02.10 09/953
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med utlegging av flytebrygge i Søvatnet på gnr.128 bnr.1 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 26.01.10 09/1144
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og forbud mot tiltak v/sjø og vassdrag. Utfylling av steinmasser i sjø ved Staurset. (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 12.01.10 09/1395
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pb.§17-2. Tilleggsareal til bebygd boligtomt gnr.100 bnr.200. (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 12.01.10 09/1120
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Fradeling av tun på gnr. 100 bnr.21. (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 12.01.10 09/1499
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Oppføring av uthus på gnr.105 bnr.9 Kommuneplan 16122005005 12.01.10 09/1559
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Tilleggsareal til eksisterende bebygd fritidsboligtomt gnr.46 bnr.134 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 12.01.10 09/1280
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Fradeling av tun på gnr.135 bnr.7 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 08.12.09 08.12.09 09/1519
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl§17-2. Fradeling av nausttomt fra gnr.68 bnr.2 (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 03.11.09 08/362
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Opparbeidelse av parkeringsplass og adkomstveg v/skisenteret i Vessemarka. (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 03.11.09 09/1509
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl.§17-2. Fradeling av nausttomt på gnr. 35 bnr.103. (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 20.10.09 09/726
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og §17-2 i pbl. Fradeling av tomt til naust på gnr.143 bnr.1 Kommuneplan 16122005005 25.08.09 08/1770
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggsareal til gnr.101 bnr.330 ved Ånavatnet. Kommuneplan 16122005005 11.08.09 09/224
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gnr.137 bnr.2 Kommuneplan 16122005005 11.08.09 09/207
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §17-2. Fradeling av kårbolig gnr.100 bnr.40. (LNF-område I) Kommuneplan 16122005005 11.08.09 09/370
KOMMUNEPLANENS AREALDEL (UTENFOR TETTSTEDENE) Kommuneplan 16122005005 01.02.05 01.02.05
Dispensasjon fra reguleringsplan Støllia i forbindelse med etablering av park/hageanlegg (Mormors hage) (Bolig) Reguleringsplaner 16122005004 14.06.11 14.06.11 10/2437
Dispensasjon fra planbestemmelsene i reguleringsplan Støllia (Bolig) Reguleringsplaner 16122005004 09.11.10 09.11.10 08/480
Endring av reguleringsplan Støllia (Bolig) Reguleringsplaner 16122005004 09.06.09 09/785
Revisjon B av reguleringsplan Støllia (Bolig) Reguleringsplaner 16122005004 27.03.07 27.03.07 07/302
Reguleringsplan Støllia (Bolig) Reguleringsplaner 16122005004 22.11.05 22.11.05 09.12.05
Endring av reguleringsplan Heimsvågen gnr.32 bnr.3. Tilleggsareal til tomt nr.4 gnr.32 bnr.64 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122005003 01.11.11 01.11.11 10/2794
Dispensasjon fra bestemmelsene i Reguleringsplan Heimsvågen gnr.32 bnr.3. (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122005003 15.12.09 08/940
Reguleringsplan Heimsvågen gnr.32 bnr.3 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122005003 22.11.05 22.11.05
Reguleringsplan Stamnesdalen gnr. 35 bnr. 38 og 1 (Spesialområde) Reguleringsplaner 16122005002 28.06.05 28.06.05
Dispensasjon fra reguleringsplan Oldervika i forbindelse med tilleggsareal til Lerøy Midnor (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122005001 09.11.10 10/2218
Reguleringsplan Oldervika gnr. 40 bnr. 5 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122005001 28.06.05 28.06.05
Dispensasjon fra kommunedelplan Hellandsjøen - plassering av nettstasjon med transformastor Kommuneplan 16122004002 31.05.11 31.05.11 11/1069
Dispensasjon fra kommunedelplan Hellandsjøen i forbindelse med oppgradering av sti (LNF-område I) Kommuneplan 16122004002 08.03.11 08.03.11 11/313
Dispensasjon fra kommunedelplan for Hellandsjøen i forbindelse med fradeling av to tomter til fritidsboligformål fra gnr.46 bnr.53 Kommuneplan 16122004002 22.06.10 10/1012
Dispensasjon fra kommunedelplan Hellandsjøen i forbindelse med etablering av adkomstvei til fritidsbolig gnr.46 bnr.137 (LNF-område I) Kommuneplan 16122004002 23.02.10 09/1792
KOMMUNEDELPLAN FOR HELLANDSJØEN Kommuneplan 16122004002 27.01.04 27.01.04
Reguleringsplan Taftøy Næringspark (Industri) Reguleringsplaner 16122004001 26.10.04 26.10.04
Dispensasjon fra kommunedelplan for Vinjeøra - fradeling av bebygd tomt med naust fra gnr.118 bnr.9. Kommuneplan 16122003005 28.06.11 28.06.11 11/379
Dispensasjon fra kommunedelplan Vinjeøra. Fradeling av tilleggsareal til gnr.118 bnr.50. (LNF-område I) Kommuneplan 16122003005 20.10.09 09/415
KOMMUNEDELPLAN FOR VINJEØRA Kommuneplan 16122003005 01.12.03 02.12.03
Bebyggelsesplan for Sagtomta (Forretning/kontor) Reguleringsplaner 16122003004 22.10.03 22.10.03
Endring av reguleringsplan Strand gnr.45 bnr.10/14. Tilleggsareal til gnr.45 bnr.53 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122003003 27.09.11 10/3195
Reguleringsplan Strand (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122003003 25.03.03 25.03.03
Reguleringsplan Bjørnslia/Høgberga (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122003002 25.03.03 25.03.03
Endring av reguleringsplan Årføret - flytting av tomt nr.21 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122003001 11.01.11 11.01.11 10/2229
Endring av reguleringsplan Årføret - adkomstveg og tilleggsareal til gnr.35 bnr.300 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122003001 07.12.10 07.12.10 10/2323
Reguleringsplan Årføret gnr.35 bnr.5 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122003001 28.01.03 28.01.03
Reguleringsplan Vollan (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122002004 24.09.02 24.09.02
Reguleringsplan Snekvik (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122002003 24.09.02 24.09.02
Reguleringsplan Vinddalstjønna (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122002002 25.06.02 25.06.02
Reguleringsplan Oppsal (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122002001 25.06.02 25.06.02
Reguleringsplan Asplisetra/Dyrbendlivatnet (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122001004 27.09.01 27.09.01
Reguleringsplan Huslia (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122001003 26.06.01 26.06.01
Reguleringsplan Tevatnet (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16122001002 27.03.01 27.03.01
Reguleringsplan Langstranda campingplass (Spesialområde) Reguleringsplaner 16122001001 27.01.01 27.02.01
Reguleringsplan Taftøy industriområde (Industri) Reguleringsplaner 16122000002 28.09.00 28.09.00
Reguleringsplan gang- og sykkelvei fra Bugen til Kyrksæterøra (Vei) Reguleringsplaner 16121999001 23.02.99 23.02.99
Reguleringsplan for krysset Øragata/Trondheims-veien/Hollaveien og Stretet (Vei) Reguleringsplaner 16121997004 09.09.97 09.09.97
Bebyggelsesplan Bugen verft (Forretning/kontor) Reguleringsplaner 16121997003 06.05.97 06.05.97
Reguleringsplan Belsvik søndre gnr.40 bnr.1. (Spesialområde) Reguleringsplaner 16121997002 08.04.97 08.04.97
Reguleringsplan Skoletrøa (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121997001 28.01.97 28.01.97
Reguleringsplan Stølan (Bolig) Reguleringsplaner 16121996004 29.10.96 29.10.96
Reguleringsplan Rapet (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121996003 26.11.96 26.11.96
Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til Reguleringsplan Bjørkøylia (Bolig) Reguleringsplaner 16121996001 12.01.10 07/395
Reguleringsplan Bjørkøylia boligfelt (Bolig) Reguleringsplaner 16121996001 24.09.96 24.09.96
Midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Bugen II vestre del - utvidelse av snuplass ved enden av veien Holten (Bolig) Reguleringsplaner 16121995003 18.10.11 11/1966
Reguleringsplan Bugen II - vestre (Bolig) Reguleringsplaner 16121995003 28.06.95 28.06.95
Reguleringsplan Vitsøøra II (Industri) Reguleringsplaner 16121995002 03.05.95 03.05.95
Vessesetra og omkringliggende område (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121995001 22.08.95 22.08.95
Reguleringsplan for Gjengstø hytteområde (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121994002 29.09.94 29.09.94
Reguleringsplan Vaagan (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121994001 20.04.94 20.04.94
Reguleringsplan Kårøyan hytteområde (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121993001 01.09.93 01.09.93
Reguleringsplan for del av Vollan gård (Bolig) Reguleringsplaner 16121992003 25.03.92 25.03.92
Reguleringsplan RV711XRV680 - Storodden: Parsell x RV680 - Skogrand (Vei) Reguleringsplaner 16121992002 25.03.92 25.03.92
Reguleringsplan Sødal steinbrudd (Annet) Reguleringsplaner 16121991001 11.09.91 11.09.91
Reguleringsplan Belsvik II hytteområde (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121990001 29.09.90 29.09.90
Reguleringsplan Heimsvågen ytre gnr.31 bnr.9 (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121989001 27.09.89 27.09.89
Reguleringsplan Sperillneset hytteområde (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121988001 23.03.88 23.03.88
Reguleringsplan Sagneset boligfelt og småbåthavn (Bolig) Reguleringsplaner 16121987001 28.01.87 28.01.87
Reguleringsplan Skogrand (Spesialområde) Reguleringsplaner 16121986002 09.09.86 09.09.86
Reguleringsplan Storøya (Industri) Reguleringsplaner 16121986001 28.07.86 28.07.86
Reguleringsplan Belsvik hytteområde (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121985001 28.10.85 28.10.85
Reguleringsplanplan Vitsøøyan (Industri) Reguleringsplaner 16121984003 21.08.84 21.08.84
Reguleringsplan område v/Haugafossen (Bolig) Reguleringsplaner 16121984002 19.12.84 19.12.84
Reguleringsplan Løvbugta (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121984001 04.04.84 04.04.84
Reguleringsplan Vitsøøra (Industri) Reguleringsplaner 16121983001 26.05.83 26.05.83
Reguleringsplan Gjengstø boligfelt (Bolig) Reguleringsplaner 16121982002 08.10.82 08.10.82
Reguleringsplan Heimsjøen boligfelt (Bolig) Reguleringsplaner 16121982001 08.07.82 08.07.82
Reguleringsplan RV680 Støa-Haugafossen og FV kryss RV 680 - Søa (Vei) Reguleringsplaner 16121981003 30.09.81 30.09.81
Reguleringsplan Bugen II (Bolig) Reguleringsplaner 16121981002 30.09.81 30.09.81
Reguleringsplan Eide boligfelt (Bolig) Reguleringsplaner 16121981001 26.10.81 26.10.81
Reguleringsplan nord for Søa (Bolig) Reguleringsplaner 16121979002 25.04.79 25.04.79
Reguleringsplan Grøtnes (Bolig) Reguleringsplaner 16121979001 13.07.79 13.07.79
Reguleringsplan sør for Søa (Blandet sentrum) Reguleringsplaner 16121978004 01.01.78 01.01.78
Strandplan Kvervosen (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121978003 21.09.78 21.09.78
Strandplan for Bjørkneset (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121978002 21.09.78 21.09.78
Strandplan Årføret I (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121978001 31.08.78 31.08.78
Reguleringsplan FV 301 Kyrksæterøra-Holla (Vei) Reguleringsplaner 16121976003 08.03.76 08.03.76
Dispensasjon fra Stamnesbugen strandplan - toalettanlegg på Stamnesøya (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121976002 28.06.11 28.06.11 11/1154
Stamnesbugen strandplan (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121976002 02.12.76 02.12.76
Taftø strandplan (Fritidsboliger) Reguleringsplaner 16121976001 16.03.76 16.03.76
Reguleringsplan Grøtvågen (Industri) Reguleringsplaner 16121975001 18.06.75 18.06.75
Reguleringsplan for Støa (Bolig) Reguleringsplaner 16121972001 23.07.72 23.07.72
Dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan Haugen/Skogrand - byggelinje (Bolig) Reguleringsplaner 16121970001 11.05.10 11.05.10 10/1228
Reguleringsplan for Haugen/Skogrand (Bolig) Reguleringsplaner 16121970001 02.10.70 02.10.70
Reguleringsplan for del av området Bugen (Bolig) Reguleringsplaner 16121968001 04.05.68 04.05.68
Reguleringsplan Haugen (Bolig) Reguleringsplaner 16121966002 26.03.66 26.03.66
Reguleringsplan for del av eiendommen Spjøtvold (Bolig) Reguleringsplaner 16121966001 01.10.66 01.10.66
Reguleringsplan Skeiet (Bolig) Reguleringsplaner 16121964001 17.11.64 17.11.64
Kommuneplanens arealdel 2015-2026 Kommuneplan 01.08.15
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 Kommuneplan 25.02.14 Vedtatt i K-sak 2/14, i møte 25.02.14
Kommunal planstrategi 2012 - 2016. Kommuneplan 18.09.12 18.09.12 11.10.12 11/1997
Planbeskrivelse Kommuneplan 01.08.15
Planbestemmelser og Retningslinjer Kommuneplan 01.08.15
Den kulturelle skolesekken Regionale planer 27.05.14
Kommuneplanens arealdel Kommuneplan 01.03.11