A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rådmannens fagstabRådmannens stab har følgende hovedoppgaver i.h.t. lov og vedtatt målsetting:

 • å være politisk knutepunkt
 • å utøve overordnet ledelse
 • å utøve sektorovergripende støttefunksjon
 • å yte informasjonstjenester

Stabens arbeidsoppgaver kan, foruten saksbehandling, knyttes til følgende:

 • Overordnet ledelse resultatenhetene
 • Personal/Organisasjon
 • Innkjøp
 • Kommuneplan
 • Budsjett-/Økonomiplan
 • Skole-/Barnehagefaglige spørsmål
 • IKT
 • Næringssaker

Lederplattform.

Administrativ organisering Hemne kommune.