A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Introduksjonsprogram

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi nyankomne flyktninger/asylsøkere en grunnleggende kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid.

Beskrivelse:

I forbindelse med at "Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger" (introduksjonsloven) trådte i kraft 1. september 2004, har kommunen plikt til å tilby introduksjonsprogram til nyankomne utlendinger som kommunen har fattet bosettingsvedtak for. Programmet omfatter nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått:

  • asyl
  • oppholds- eller arbeidstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning
  • familiegjenforente til disse (etter nærmere vilkår hjemlet i lov)

Målgruppe:

Nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år.

Kriterier/vilkår:

Se under beskrivelse.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

NAV Hemne og Snillfjord har følgende oppgaver i denne sammenheng:

  • Ta imot flyktninger som skal bosette seg, informere om bolig m.m.
  • Fatte enkeltvedtak på avgjørelser i introduksjonsprogrammet.
  • Oppfølging knyttet til introduksjonsstønad i nært samarbeid med den instans som er ansvarlig for programmet.
  • Økonomisk ansvar forbundet med introduksjonsstønaden.

Samarbeids-
partnere:

Hemne Ressurssenter
 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Flyktningehelsetjenesten
Norsk med samfunnsfag
Veiledning og bistand bosetting
Voksenopplæring

Lenker:

UDI

Lovverk/planer:

Introduksjonsloven