A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Smittevern

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2019

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

Beskrivelse:

Eksempler på vanlig arbeid innen kommunalt smittevern:

  • Tuberkulosekontroll
  • Vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse
  • Informasjon og rådgivning om smittsomme sykdommer
  • Reisevaksinasjon
  • Barnevaksinasjon i samsvar med nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer

Målgruppe:

Alle som oppholder seg i Norge

Kriterier/vilkår:

Alle forhold som kan medføre smittespredning.

Priser:

I visse tilfeller er tjenesten gratis. dette er regulert i egne forskrifter. Eller gjelder vanlige takster for legehjelp.

Informasjon:

Kommuneoverlegen utøver myndighet på vegne av kommunestyret når det gjelder smittevern.

Samarbeids-
partnere:

St. Olavs Hospiltal HF, Orkdal Sjukehus HF, helsestasjonen, hjemmesykepleien, sykehjem, teknisk, landbruk og miljø
 

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Anders Norrman

Enhetsleder helsestasjon Oddlaug B. Brekken

Kommunalsjef Inger Lise Waade

 

Skjema:

Relaterte tjenester:

Legetjeneste
Miljørettet helsevern

Lenker:

Folkehelseinstituttet
Fylkesmannen i Trøndelag
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Mattilsynet
Veterinærinstituttet

Lovverk/planer:

Smittevernloven

Tvangsmulkt

Tuberkuloseregistrering

Antibiotikaresistente bakterier - forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet

Frisør og hulltakingsvirksomhet

Smittevern i helsetjenesten

Skadedyrbekjempelse

Helsetilsynsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven