A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Miljørettet helsevern

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2019

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Beskrivelse:

Miljørettet helsevern er hjemlet i Lov om fokehelsearbeid, kap. 3 og i egen Forskrift om miljørettet helsevern. Følgende virksomheter er meldepliktige til kommunen:

  • Asylmottak
  • Hospitser
  • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor almennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
  • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann
  • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger

Målgruppe:

Gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Gjelder ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen

Kriterier/vilkår:

Når noen registrerer forhold i miljøet som de tror kan ha negativ innvirkning på helsen, kan de varsle kommunen.

Priser:

Tjenesten er gratis

Informasjon:

Kommuneoverlegen utøver myndighet på vegne av kommunestyret når det gjelder tilsyn og pålegg om retting. Melding om saker sendes Hemne kommune ved rådmannen.

Samarbeids-
partnere:

Statens helsetilsyn
Mattilsynet

 

Kontaktinformasjon:

Kommuneoverlege Anders Norrman

Enhetsleder Oddlaug B. Brekken

Kommunalsjef Inger-Lise Waade

Skjema:

Relaterte tjenester:

Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Kloakk/avløp
Legetjeneste
Renovasjon
Smittevern
Vannforsyning

Lenker:

Helsedirektoratetes side om miljørettet helsevern
Mattilsynet
Statens helsetilsyn
Veileder forebygging legionellasmitte - kontroll av VVS-anlegg
Veileder i miljørettet helsevern

Lovverk/planer:

Badeanlegg, bassengbad og badstu

Drikkevannsforskriften

Frisør og hulltakingsvirksomhet

Hygienhekrav for frisør, hudpleie og tatovering

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Forvaltningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger

Miljørettet helsevern - forskrift

Miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Offentlighetsloven

Tobakkskadeloven

Helsetilsynsloven

Strålevernforskriften

Strålevernloven

Voldgiftsloven

Smittevernloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Folkehelseloven