A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til barnehageKommunale barnehager

I Hemne er det fire kommunale barnehager som er geografisk spredt i kommunen:

Private barnehager

I tillegg er det tre private barnehager i sentrum av kommunen:

Informasjon

Det tilbys plasser i alderen 1-6 år

Barnehagene i Hemne skal fremme læring, sosial kompetanse, livsglede og skaperkraft. Barna skal få grunnleggende kunnskap gjennom dagliglivets hendelser og samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Nasjonale målsetinger:

  • barnehage for alle som er født før 1.september det året det er søkt barnehageplass for
  • et fleksibelt og brukertilpasset barnehagetilbud
  • et kompetent barnehagepersonale

Rammeplan

Hva som vektlegges i barnehagehverdagen finnes i "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver", utgitt av Kunnskapsdepartementet.

Rammeplanens hovedpunkter:

  • Barnehagens verdigrunnlag
  • Barnehagens egenart som omsorgs- og læringsarena, kontinuiteten i barnas oppvekst og utdanning skal ivaretas.
  • Barns rett til medvirkning
  • Barnehagens innhold og oppgaver og personalets ansvar

Vedtekter

-Behandlet og vedtatt av kommunestyret den 28.02.17 - K.sak 17/17

 

Oppholdsbetaling barnehager 2017

 

Søknad om opptak

Søknad om opptak skjer elektronisk.

Søknadsskjema for 2018/2019 (kommende år) finner du her!

Søknadsskjema for 2017/2018 (inneværende år) finner du her!

Søknad sendes den første prioriterte barnehagen eller til rådmannskontoret.