A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til planerKommuneplanlegging er hjemlet i Kommuneloven og i Plan- og bygningsloven.  Kommunen skal ha en kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Ved å se på plansystemet i Hemne kommune finner en mer informasjon om sammenhengen mellom planlegging, årsbudsjett/handlingsplan og årsrapport.

I venstre- menyen finner en mer informasjon om kommuneplan, årsbudsjett/handlingsplan, arealplaner og sektorplaner.

Kontakt planer:
Kommuneplanlegger Malin Sæther

Årsbudsjett/Handlingsplan:
Kommunalsjef Inger-Johanne Steinveg.