A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

A-ordningen - ny fra 01.01.15A-ordningen - en melding - 3 etater - fra 01.01.15!

 

Ny felles ordning for innrapportering av opplysninger om arbeidsforhold, lønn med mer for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige fra 1. januar 2015. 

 

* Arbeidsgivere skal sende a-melding

* A-meldingen skal sendes minst en gang i måneden - innen 05. i påfølgende måned.

* A-meldingen sendes elektronisk.

 

A-ordningen erstatter:

* Lønns- og trekkoppgave (RF-1015)

* Årsopppgave for arbeidsgieravgift/sølgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)

* Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)

* Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

* Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)

 

Oppgjørsblanketter for private arbeidsgivere (RF-1049) og veldedig eller allmennyttig organisasjon eller institusjon (RF-1062) videreføres i a-ordningen, men med noen endringer.

Oppgjørsblankettene kan leveres elektronisk i Altinn.

 

Mer om a-ordningen finner du på www.altinn.no/a-ordningen