A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ArbeidsgiverkontrollSkattebetalingsloven § 5-13 pålegger skatteoppkreveren (kemnerkontoret) å føre kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter denne loven har plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt.

Overordnede føringer fra skattedirektoratet pålegger kommunen å gjennomføre regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere.

Hemne deltar i interkommunal arbeidsgiverkontroll. Malvik kommune er vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, og hovedkontoret er lokalisert på rådhuset i Hommelvik, med et avdelingskontor på rådhuset på Støren i Midtre Gauldal.