A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FysioterapitjenestenFysioterapitjenesten skal fremme folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, og gi tilbud om behandling og opptrening etter skade og/eller sykdom. Tjenesten kan fås individuelt eller i gruppe.

 

Fysioterapitjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud, og fysioterapeutens arbeidsområder er blant annet:

  • Rehabilitering av pasienter på korttidsavdelinga ved Hemne helsesenter
  • Habilitering av barn med funksjonsnedsettelser
  • Fysioterapi til barn og unge
  • Forebyggende helsearbeid
  • Hverdagsrehabilitering

Tjenesten har flere gruppetilbud, for eksempel hjerte-/lungetrening, balansegruppe, stoltrim for eldre og friklivstilbud.

Alle under 18 år, samt voksne og eldre med tverrfaglige hjelpebehov som ikke kan benytte seg av privat fysioterapi vil bli prioritert i den kommunale fysioterapitjenesten.

 

Tjenesten har lokaler i administrasjonsfløya ved Hemne helsesenter. Alle kan ta direkte kontakt med fysioterapeuten, eller få henvisning via lege, helsesøster eller andre.
Arbeidstid: 07.30 - 15.15

 

Trimbilder 0003    Trimbilder 0009

 

Besøksadresse:
Hemne helsesenter 
Helsetunveien 15, 7200 Kyrksæterøra
Telefon: 911 92 439