A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjermet avdelingSkjermet enhet, kalt Kårstua, har 9 plasser. Det er enerom med egne bad og avdelingen har store fellesareal. Kårstua gir tilbud til pasienter som har behov for ekstra skjerming, om dette behovet opphører, blir flytting til annen avdeling vurdert. Det kan gis tilbud om enten dag- eller døgnplass.  Det blir lagt vekt på at alle skal trives og finne sin plass. Dette gjelder pasientene, pårørende,besøkende og ansatte. Det er fokus på samarbeid med pårørende og den ressursen de representerer. Det er legevisitt, vanligvis hver torsdag, og sykehjemslege er Vikarlege frem til 01.03.2018

Fagleder Ingrid Blakstad Folgerø

Seksjonsleder Ida Lernes Hansen

  
Sansehage Kårstua   Sansehage Kårstua

Nyhetsbilde

Ledig stilling - sykepleier

Vi har ledig 87,75 % fast stilling som sykepleier i Pleie og omsorg.