A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

 

Fra og med 1. januar 2019 vil man ved henvisning til spesialisthelsetjenesten bli henvist til pakkeforløp.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I vår kommune kan Tjeneste for psykisk helsearbeid kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

Kontaktpersoner: 

  • Trine Sæther Sødahl 

         Tlf: 979 53 204

 

  • Kristine Vitsø Bratset

         Tlf. 481 99 868