A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Psykisk helsearbeidTjeneste for psykisk helsearbeid tilbyr forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering til innbyggere med psykiske vansker, både voksne og barn. Vi har brukermedvirkning i fokus og vår målsetting er å fremme økt livskvalitet, tilhørighet og evne til å mestre eget liv.

Vi er 6 ansatte i tjenesten, med helse- og sosialfaglig bakgrunn; klinisk sosionom, psykiatrisk vernepleier, psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut, hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helse og psykolog.

Alle kan ta kontakt og du finner oss i administrasjonsfløya ved Hemne helsesenter.

Vanlige årsaker til å ta kontakt med oss:

 • Du, noen i familien din eller noen du kjenner sliter med psykiske problemer.
 • Du trenger hjelp og støtte i hverdagen.
 • Du gjennomgår en krise i livet ditt.
 • Du strever med angst, depresjon eller mangel på motivasjon.

 Fagleder er psykolog Trine Sæther Sødahl.

 

Fra 01.01.2020 blir Hemne kommune del av nye Heim kommune. I Heim kommune vil psykisk helse og rus bli en felles tjeneste under Helse og Mestring, avdeling Kyrksæterøra. Vi vil være lokalisert både på Kyrksæterøra og på Liabø, med hovedsete på Kyrksæterøra. Tjenesten vil bestå av et tverrfaglig team på åtte personer. Vi gir et tilbud til alle med livsutfordringer, psykiske vansker og/eller vansker med rus i alle aldersgrupper. Man kan selv ta kontakt for oppfølgning. Kontaktinformasjon blir etter hvert gjort tilgjengelig på hjemmesidene til Heim kommune. Inntil videre viser vi til kontaktinformasjon her på hjemmesiden. Ved eventuelle spørsmål angående sammenslåing av tjenesten, ta kontakt med seksjonsleder.  

De ansatte i tjenesten vil være:
 • Kristine Vitsø Bratset, seksjonsleder, tlf. 48 19 98 68.

   
 • Trine Sæther Sødahl, fagleder og psykologspesialist klinisk voksenpsykologi.

 • Ane Aarvaag, psykolog i spesialisering klinisk barne- og ungdomspsykologi.

 • Anne Mette Strand, klinisk sosionom.
 • Mari Moen Tjørstad, psykiatrisk sykepleier, kognitiv terapeut
 • Rigmor Hansen, helsefagarbeider med videreutdanning i psykisk helse.

 • Brit Flåteplass, psykiatrisk sykepleier.
 • Hilde Stolsmo, vernepleier.
 • Anne Kristine Stolsmo, psykiatrisk vernepleier.

 

 

blomster løvetann 

Besøksadresse: 
Hemne Helsesenter
Helsetunveien 15, 7200 Kyrksæterøra
Telefon: 901 03 819
E-post: postmottak
Åpningstider administrasjon: Hverdager kl. 07:30-15:00