A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbud for voksneIndividuelle samtaler:

Vi tilbyr støttesamtaler eller behandlingssamtaler. Støttesamtaler med fagpersoner kan være nyttig i perioder av livet hvor en opplever kriser, store endringer eller stress. I behandlingssamtaler har man fokus på behandling av lette til moderate psykiske lidelser.

 

Hjemmebesøk:

Dersom det er nødvendig, kan vi i perioder komme hjem til våre brukere.

 

Miljøarbeid:

Noen gang kan psykiske utfordringer føre til at man strever med å utføre hverdagslige aktiviteter, og vi kan tilby hjelp til å trene på dette.

 

Dagsenter:

Dagsenter er et treffsted for de som er innskrevet i tjenesten. Vi holder til på Aktivitetssenteret og har åpent tirsdager kl. 09.30 - 13.30.

  

Individuell plan:

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det.

 

Kreativ gruppe:

Kreativ gruppe er et kurs der vi ønsker å gi deg mulighet til å få kontakt med din egen kreativitet og synliggjøre denne. 

 

Sorggruppe for etterlatte:

Sorgen kan bli lettere dersom man deler den med andre. Vi tilbyr derfor sorggruppe en gang i året i januar/februar, eller ved behov og tilstrekkelig antall påmeldte.

 

Kurs i depresjonsmestring (KID):

Deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker/metoder rettet mot å endre tanker og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker angst eller nedstemthet/depresjon. Målgruppen er mennesker med mild/moderat depresjon eller angst. Du kan selv ta kontakt ved interesse eller henvises av din fastlege/behandler. KID- kurs tilbys en gang i året ved tilstrekkelig antall påmeldte.

 

Foreldreveiledningskurs (ICDP):

Foreldreveiledningsprogrammet er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen for barn og unge. Det retter seg mot alle foreldre og andre omsorgspersoner med barn i alderen 0-18 år. Foreldreveiledningen bygger på ICDP-programmet (International Child Development Programme). Klinisk sosionom i tjenesten er sertifisert ICDP-veileder. Ta kontakt ved interesse.

 

Verdensdagen for psykisk helse:

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10.oktober. Tjeneste for psykisk helsearbeid samarbeider med andre enheter i kommunen og Mental Helse om den årlige markeringen i Hemne kommune.