A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For voksnesamtale Individuelle samtaler, oppfølging
Støllia - 2004 Hjemmebesøk
miljøarbeid Miljøarbeid
Aktivitetssenteret 0603

Dagsenter
Ta kontakt med tjenesten for psykisk helsearbeid for mer informasjon.

Tjenestelogo, Pleie og omsorg

Individuell plan
Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det.

Skole - Skade

Malegruppe
I malegruppa har vi fokus på selve prosessen i å tegne, male og være kreativ.
Ta kontakt med tjenesten for psykisk helsearbeid for mer informasjon

Kreativ gruppe
Kreativ gruppe er et kurs der vi ønsker å gi deg mulighet til å få kontakt med din egen kreativitet og synliggjøre denne.
Ta kontakt med tjenesten for psykisk helsearbeid for mer informasjon.

gruppe 1

Sorggrupper for etterlatte
Ta kontakt med tjenesten for psykisk helsearbeid for mer informasjon.

Blomster-motiv Selvhevdelsesgrupper
Lysterapi

Lysbehandling
Tjenesten for psykisk helsearbeid låner ut helselamper til brukere av tjenesten.

Blomster-motiv

KID
Deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker/metoder rettet mot å endre tanker og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker angst eller nedstemthet/depresjon.
Målgruppen er menneker med mild/moderat depresjon eller angst. Deltakerne kan henvises til kurset fra fastlege/behandler, eller selv ta kontakt med tjenesten for psykisk helsearbeid for å få mer informasjon.

gruppe 1

ICDP
Foreldreveiledningsprogrammet er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen for barn og unge. Det retter seg mot alle foreldre og andre omsorgspersoner med barn i alderen 0 – 18 år. Foreldreveiledning bygger på ICDP- programmet ( International Child Development Programme)

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse
Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10.oktober.