A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbud for barn og unge 

samtale Individuelle samtaler, oppfølging
   
gruppe 1 Jentegruppe
   
gruppe 1

ICDP

Foreldreveiledningsprogrammet er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen for barn og unge. Det retter seg mot alle foreldre og andre
omsorgspersoner med barn i alderen 0 – 18 år. Foreldreveiledning bygger på ICDP- programmet
( International Child Development Programme).
SLT logo SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)
Tjenestelogo, Pleie og omsorg

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det.

Aktiv sommer - overnattingstur Aktiv sommer