A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For barn og ungeTjeneste for psykisk helsearbeid gir muligheter for ulike tjestetilbud:

samtale Individuelle samtaler , oppfølging
Sodin skole Tjeneste for psykisk helsearbeid ved Sodin skole
gruppe 1 Jentegruppe
dans Dramagruppe
gruppe 1

ICDP

Foreldreveiledningsprogrammet er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen for barn og unge. Det retter seg mot alle foreldre og andre
omsorgspersoner med barn i alderen 0 – 18 år. Foreldreveiledning bygger på ICDP- programmet
( International Child Development Programme)
SLT logo SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)
Tjenestelogo, Pleie og omsorg

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det.

Aktiv sommer - overnattingstur Aktiv sommer