A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HellandsjørutaGeografisk omfatter Hellandsjøruta :

Vestsiden av Søa, Stølan, Haugen boligfelt vest for Skograndsveien, Hellandsjøen, Heimsjøen, Gjengstø til Møre-grensen. Trygdepensjonatet og Støa 2.

Fagleder er sykepleier Rita Kjønsvik Gundersen 

   

 

Nyhetsbilde

Sommerjobb i helsesektoren?

Pleie og omsorg har behov for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, vernepleiere, kokker, miljøarbeidere, assistenter og/eller studenter/elever med helsefaglig bakgrunn til ferievikariat i perioden 24. juni - 18. august.