A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Reguleringsplan Stamnestrøa del av eiendommen gnr.35 bnr.48

Beskrivelse:

Planen har formål fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Planområdet erstatter deler av Strandplan for Stamnesbugen fra 1974.

 

Status: Vedtatt
Formål: Fritidsboliger
Vedtatt dato: 27.03.2012
Planident: 16122011002
Framdrift:
Kontakt: Martin Jakobsen, Alf Godagers veg 17, 7081 Sjetnemarka (mobil 926 59 362)
Lenker: Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Saksframlegg m/vedlegg og behandling
Sjekkliste for risiko- og sårbarhet
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel
Skjema: