A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med oppføring av bolig og garasje på gnr.31 bnr.17

Beskrivelse:

Koordinater UTM32 Euref89: X= 7032706 / Y= 504375

Status: Vedtatt
Formål: LNF-område I
Vedtatt dato: 27.09.2011
Planident: 16122005005
Framdrift:
Kontakt:
Lenker: Saksframlegg med vedlegg og behandling
Skjema: