A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Reguleringsplan Årførstranda del av gnr.35 bnr.15 og 41

Beskrivelse:

Status: Vedtatt
Formål: Fritidsboliger
Vedtatt dato: 28.02.2012
Planident: 16122010008
Framdrift:
Kontakt: Oddvar Strøm, Viktor Baumanns veg 14 B, 7020 Trondheim (tlf. 73 51 49 54)
Lenker: Oversiktskart
Planbeskrivelse datert 1.3.2012
Planbestemmelser datert 1.3.2012
Plankart vedtatt
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Saksframlegg m/behandling og vedtak
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel
Utsnitt fra strandplan Årføret fra 1978
Skjema: Høringsuttalelse (KF-340)