A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Reguleringsplan for Kåsen og Seterhaugen hytteområde gnr.131 bnr.1 og 2

Beskrivelse: Reguleringsplanen har hovedarealformål fritidsbebyggelse. Planforslaget består av 2 parseller; Kåsen og Seterhaugen med til sammen 20 nye hyttetomter.
Status: Vedtatt
Formål: Fritidsboliger
Vedtatt dato: 13.12.2011
Planident: 16122010005
Framdrift:
Kontakt: Ola Rønning, 7203 Vinjeøra
Lenker: Disposisjonsplan for Kårøyan fra 1983
Oversiktskart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Saksbehandling med vedtak
Sjekkliste for risiko- og sårbarhet
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel
Skjema: Høringsuttalelse (KF-340)