A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Reguleringsplan: E39 Vinjeøra - Staurset Parsell: Haukvika vest - Staurset

Beskrivelse: Planområdet strekker seg fra Staurset til Haukvika vest. Målet med planarbeidet, er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på E-39 på strekningen. Ny veg vil i all hovedsak følge eksisterende trasé.
Status: Vedtatt
Formål: Vei
Vedtatt dato: 21.12.2010
Planident: 16122010003
Framdrift:
Kontakt: Statens vegvesen v/Tone Hammer tlf. 73582640
Lenker: Oversiktskart Parsell Haukvika vest - Staurset
Planbeskrivelse Parsell Haukvika vest - Staurset
Plankart R1 Parsell Haukvika vest - Staurset
Plankart R2 Parsell Haukvika vest - Staurset
Plankart R3 Parsell Haukvika vest - Staurset
Reguleringsbestemmelser Parsell Haukvika vest - Staurset
Støysonekart X1 Parsell Haukvika vest - Staurset
Støysonekart X2 Parsell Haukvika vest - Staurset
Støysonekart X3 Parsell Haukvika vest - Staurset
Skjema: