A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MiljøfyrtårnØnsker du at virksomheten skal bli mer miljøvennlig - spare penger - få tilgang til nye oppdrag? Noe eller alt dette kan oppnås gjennom miljøsertifisering. Hemne har nå lokal miljøfyrtårnkonsulent og sertifisør tilgjengelig for virksomheter som vil sertifisere seg.

Helt grunnleggende forbrukes ressurser i et omfang langt utover planetens bæreevne og det meste av forbruket ender som avfall før eller senere. Ressursutnytting og -økonomisering er stikkordet. Det vil i økende grad bli krevd dokumentasjon av ressursflyten gjennom hele verdikjeden; dvs. anskaffelse, bruk og omsetning av energi, materialer og tjenester samt hva som skjer med overskuddsressurser i form av biprodukter og avfall. Miljøsertifisering bidrar til å bevisstgjøre virksomheten ved å gjennomgå- og innføre et system for å registrere ressursstrømmen(e) og se hvor man kan effektivisere. Det medfører noe ekstra arbeid innledningsvis, men bonusen er ofte at man reduserer kostnadene.

I forbindelse med anskaffelser krever offentlige og private bedrifter i økende grad at man har et miljøledelsessystem og kan dokumentere sitt miljøarbeid. Miljøsertifisering er en måte å gjøre dette på som er synlig og satt i system. Blant mange er ISO 14000, EMAS og Miljøfyrtårn eksempler på sertifiseringsordninger. Miljøfyrtårn er et lavterskel tilbud for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Det kreves at man benytter godkjent konsulent i arbeidet og sertifiseres av godkjent sertifisør.

I Hemne er Helen Hartel Rådgiving AS godkjent miljøfyrtårnkonsulent og Jorulf Gumdal er godkjent sertifisør.

 

Hvis du ønsker å vite mer kan du også ta kontakt med Miljøfyrtårnkoordinator Olav Hunnes, Hemne kommune.

 

Logo