A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BedriftsregisterKommunen har et variert næringsliv. Den største industriarbeidsplassen er Wacker Chemicals Norway, Holla Metall som produserer silisiummetall og mikrosilica. Andre viktige næringer er landbruk, oppdrett av laksefisk, rogn- og smoltproduksjon, trevareproduksjon, transport og service med bl.a. handel og hotell. Nærheten til ilandføringssted for gass,Tjeldbergodden i Aure kommune er en viktig faktor for næringslivet.

Kontaktregister

Det er etablert et kontaktregister med informasjon om bedriftene i kommunen. Du kan søke etter hva som helst. Systemet vil lete i alle felt i registeret (unntatt beskrivelsen) for å finne aktuelle kontakter. Du kan skrive deler av ord, telefonnummer, navn eller stikkord.  Se Hemneportalen for oppdatert informasjon.

Nyhetsbilde

Energiledelse, Miljøledelse og Sertifisering

At man tar hensyn til miljøet tillegges vesentlig betydning av kunder og myndigheter. I Hemne er Helen Hartel, miljøfyrtårnkonsulent og Jorulf Gumdal, miljøfyrtårnsertifisør.