A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BedriftsregisterKommunen har et variert næringsliv. Den største industriarbeidsplassen er Wacker Chemicals Norway, Holla Metall som produserer silisiummetall og mikrosilica. Andre viktige næringer er landbruk, oppdrett av laksefisk, rogn- og smoltproduksjon, trevareproduksjon, transport og service med bl.a. handel og hotell. Nærheten til ilandføringssted for gass,Tjeldbergodden i Aure kommune er en viktig faktor for næringslivet.

Kontaktregister

Det er etablert et kontaktregister med informasjon om bedriftene i kommunen. Du kan søke etter hva som helst. Systemet vil lete i alle felt i registeret (unntatt beskrivelsen) for å finne aktuelle kontakter. Du kan skrive deler av ord, telefonnummer, navn eller stikkord.  Se Hemneportalen for oppdatert informasjon.