A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

VaktberedskapAlarmtelefonen for barn og unge

Det er inngått avtale om vaktberedskap i barnevernet mellom Trondheim kommune og Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord.

Avtalen omfatter vaktberedskap i barnevernet utenfor den ordinære arbeidstiden, helligdager og høytider. Avtalen gjelder fra 1.september 2016.

Barnevernvakta er barnevernstjenestens akuttberedskap.  Primæroppgavene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

Barnevernvakta samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlige ansatte.  Sistnevnte er ofte personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.

Alle kan varsle om en akuttsituasjon.  En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding.  Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder. 

Nyhetsbilde

Ny vaktberedskap Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord

Fra og med 1.september ble det etablert et samarbeid med Barnevernsvakten i Trondheim om akutt-beredskap utenom ordinær kontortid, helligdager og høytider.
Barnevernsvakta i Trondheim nås på tlf. 02800 eller alarmtelefon for barn og unge: 116111

Nyhetsbilde

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme.
Over 10500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.
I Sør-Trøndelag trenger vi 80 nye fosterhjem i år.  Har du rom for en til?