A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tjenester  Tjeneste Formål
Adopsjon Gi informasjon om hvem som kan adoptere, hvordan en går frem o.a.
Avlastning barn og unge

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren. Avlastning skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Barnevern Gi barn rett hjelp i rett tid.
Familierådgivning Bistå de som har behov for rådgivning.
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år Å bidra til god helse for målgruppen.

Nyhetsbilde

Ny vaktberedskap Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord

Fra og med 1.september ble det etablert et samarbeid med Barnevernsvakten i Trondheim om akutt-beredskap utenom ordinær kontortid, helligdager og høytider.
Barnevernsvakta i Trondheim nås på tlf. 02800 eller alarmtelefon for barn og unge: 116111

Nyhetsbilde

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme.
Over 10500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.
I Sør-Trøndelag trenger vi 80 nye fosterhjem i år.  Har du rom for en til?