A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnevernets undersøkelseNår barneverntjenesten begynner å undersøke en bekymringsmelding, plikter man å gi tilbakemelding til den som har meldt ifra. Når saken undersøkes, blir foreldra orientert om meldingen, og man snakker om innholdet. Barnevernet skal alltid legge vekt på å finne årsakene til problemene sammen med foreldre og barn.

Undersøkelsen medfører ofte at barnevernet også kontakter barnet og familiens relevante nettverk (Skole, barnehage, helsestasjon eller institusjoner knyttet til familien). Dette avklares i samarbeid med familien ved første treffpunkt. Undersøkelsen skal ikke gjøres mer omfattende enn situasjonen tilsier. 

Nyhetsbilde

Ny vaktberedskap Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord

Fra og med 1.september ble det etablert et samarbeid med Barnevernsvakten i Trondheim om akutt-beredskap utenom ordinær kontortid, helligdager og høytider.
Barnevernsvakta i Trondheim nås på tlf. 02800 eller alarmtelefon for barn og unge: 116111

Nyhetsbilde

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme.
Over 10500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.
I Sør-Trøndelag trenger vi 80 nye fosterhjem i år.  Har du rom for en til?