A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bekymringsmelding til barnevernetBekymringsmeldingene kommer fra involverte foreldre og ungdommer, øvrig familie og nettverk, helsestasjon, barnehager, skoler, politi, barnevernsvakt, behandligs- og hjelpeinstitusjoner og andre.

Bekymringsmeldingene bør være bygget på observasjoner som er gjort. Meldingene skal i hovedsak ikke ha anonym avsender, men dette kan i enkelte tilfeller godtas fra private meldere.

På nettsiden www.barnevernet.no finnes skjema som kan benyttes ved melding til barnevernet.

Nyhetsbilde

Ny vaktberedskap Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord

Fra og med 1.september ble det etablert et samarbeid med Barnevernsvakten i Trondheim om akutt-beredskap utenom ordinær kontortid, helligdager og høytider.
Barnevernsvakta i Trondheim nås på tlf. 02800 eller alarmtelefon for barn og unge: 116111

Nyhetsbilde

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme.
Over 10500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.
I Sør-Trøndelag trenger vi 80 nye fosterhjem i år.  Har du rom for en til?