A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bekymring for barnKommunens barneverntjeneste får mange henvendelser om at barn kan ha det vanskelig. Felles for alle henvendelsene er at de som henvender seg til barneverntjenesten er bekymret for barnet og dets utvikling. Barneverntjenesten gir råd om hva du selv eller øvrig nettverk rundt barnet eventuelt kan gjøre for å bedre barnets situasjon, og hjelper deg til å avgjøre om du bør sende en bekymringsmelding til barnevernet. Henvendelsene kan gjøres anonymt.

På nettsiden www.barnevernet.no finnes skjema som kan benyttes ved melding til barnevernet. 

Er du bekymret for et barn og/ eller lurer på om dette er en sak for barneverntjenesten så henvend deg til oss på telefon, eller send en skriftlig bekymringsmelding til :

Barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord
Øragata 16
7200 Kyrksæterøra

Tlf: 900 44 083

Utenom kontortid:

Barnevernsvakt, tlf:  02800

 

 

Nyhetsbilde

Ny vaktberedskap Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord

Fra og med 1.september ble det etablert et samarbeid med Barnevernsvakten i Trondheim om akutt-beredskap utenom ordinær kontortid, helligdager og høytider.
Barnevernsvakta i Trondheim nås på tlf. 02800 eller alarmtelefon for barn og unge: 116111

Nyhetsbilde

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme.
Over 10500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.
I Sør-Trøndelag trenger vi 80 nye fosterhjem i år.  Har du rom for en til?