A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Vinjeøra skole

Skriv ut Tips en venn Info
Datert: 15.03.2013

Vinjeøra skole holder til i nye, tidsmessige lokaler. Skolen har alle nødvendige spesialrom og er svært brukervennlig.
Den tilfredsstiller kravene i Kunnskapsløftet. Skolen har 50 elever.

 

Rektor:  Irene Meland


Sosial læreplan og virksomhetsplan
For å kunne utvikle et bedre oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider om å lage en felles verdiplattform. Kunnskapsløftet poengterer: "Opplæringen må rettes ikke bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ved å utforme omgivelsene som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen".

For å fremme et positivt elevmiljø ved Vinjeøra skole har vi laget en "Sosial læreplan og virksomhetsplan". Planen er forpliktende for alle parter i skolesamfunnet.
Denne planen skal sammen med Pedagogisk utviklingsplan og IKT plan for Hemne kommune og Kunnskapsløftet danne grunnlaget for arbeidet ved skolen.


Aktiviteter
Skolen legger opp til en rekke aktiviteter i løpet av skoleåret. Disse er innarbeidet i skolens "Sosiale læreplan og virksomhetsplan".
Nedenfor er listet opp oversikt over planlagte aktiviteter ved skolen i skoleåret 2006/2007.
Alle elever deltar dersom ikke annet er nevnt.

 

 • Fellessamling 1.skoledag
 • Natursti i aldersblanda grupper
 • Uteaktivitet hver 14.dag (6. og 7. klasse, høst- og vårhalvåret)
 • Vi synger sammen - samlingsstunder
 • Kantine
 • Elevkveld høst/vår
 • Skolefrokost
 • Felles adventssamlinger
 • Juleverksted
 • Juleavslutning m/foreldre
 • Julegudstjeneste
 • Skidag i nærområdet
 • Skidag i Knyken (Orkdal)
 • Miljøuke
 • Aktivitets/idrettsdag sammen med Svanem skole
 • Klasseturer
 • Skoleavslutning for alle i gym-salen

Dessuten er FAU ansvarlig for en aktivitet på hvert klassetrinn.
Vinjeøra skole har egen tiltaksplan mot mobbing og gjennomfører trivselsundersøkelser for 1.- 4. klasse hver høst. Hemne kommune deltar i effektiviseringsnettverk sammen med andre kommuner i Sør - Trøndelag. I den forbindelse gjennomfører skolen Elevundersøkelsen (Tidl. Elevinspektørene) hvert år i 5.- 7. klasse.

Skolen forsøker å skape en aktiv uteskole og har tilgang til gapahuk og lavo.


 Pris

Oppholdsbetaling kommunale skolefritidsordninger

Egenbetaling kommunal skoleskyss

Kantinepriser