A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brann- og redningsvesenBrannbil
Hemne brann-og redningsvesen er et deltidsbrannvesen. Innsatsstyrken består av 4 befal som går i en firedelt vaktordning året rundt, og 16 mannskaper hvor alle har møteplikt ved alarm. Mannskapene er igjen delt inn i lag med hver sin utrykningsleder, sjåfør og røykdykkere. Samtlige bærer personsøker for alarmering.
Forebyggende avd.

Forebyggende avd. har som hovedoppgave å:

  • Føre tilsyn med kommunens § 13 objekter (særsklite brannobjekt)
  • Drive informasjons- og motivasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann

Forebyggende avdeling kan kontaktes av barnehager, skoler, lag og foreninger dersom det er ønskelig med en eller annen form for opplæringstiltak- eller motivasjonstiltak.

Beredskapsavdelingen

Brannvesenet alarmeres via brannvesenets nødnummer 110 . Hemne kommune er tilknyttet alarmsentralen i Trondheim. Alle mannskapene (20 personer) bærer personsøker,og blir varslet via denne ved alarm.
Avdelingen har rednings- og nødhjelpsoppgaver ved:

  • Brann
  • Trafikk- og arbeidsulykker
  • Akutt forurensning
  • Andre hendelser som setter liv, materielle verdier eller miljø i fare
  • Mannskapene holder seg oppdatert gjennom kurs og ved øvelser.