A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Brann/FeiingBrannbil

Hemne brann-og redningsvesen er et deltidsbrannvesen. Innsatsstyrken består av 4 befal som går i en firedelt vaktordning året rundt, og 16 mannskaper hvor alle har møteplikt ved alarm. Hemne kommune har ansatt 1 feier.