A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunale avløpsanleggKommunale avløpsanlegg er bygd i de områdene av kommunen hvor det er kommunale boligfelt. I Kyrksæterøra-området blir all kloakk samlet og renset i silanlegget på Vitsøøra. I de øvrige områdene av kommunen blir kloakken samlet i slamavskillere. Slammet blir transportert til ECOPRO AS i Verdal som gjenvinner slammet til biogass. Restavfall fra hovedrenseanlegget på Vitsøøra fraktes til Meldal Miljøanlegg i Meldal. .

Før tilknytting til det kommunale avløpsnett kan skje, må tilknyttingsavgift være innbetalt. Det benyttes eget skjema, søknad om tilkobling og utføring av vann- og avløpsanlegg.
Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging i henhold til Plan- og bygningsloven. Kryssing av offentlig veg krever tillatelse fra vegeier. (Kommunen, Statens Vegvesen eller private)

Hva koster tjenesten ?

Det er vedtatt eget gebyrregulativ for tjenesten. Tilknytting til kommunalt avløpsnett

Private slamanlegg

Dersom et bygg ikke tilkobles kommunalt avløpsnett, må det søkes om utslippstillatelse i henhold til gjeldende lovverk. Det er utarbeidet eget skjema som benyttes.

Nyhetsbilde

Opphevede restriksjoner vannforbruk

Restriksjoner på vannforbruk ved Eide kommunale vannverk som ble innført 17. april 2018 er opphevet

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Deler du brønn med naboen?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE