A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

VannforsyningHemne Kommune driver 4 vannverk som leverer vann til over 1800 abonnenter i kommunen, og ca 110.000 m ledningsnett. Regler, skjema mm.

Eide kommunale vannverk

Vannverket har omkring 1397 abonnenter pr. 11.04.2014. Forsyningsområde Eide - Vinjeøra, Kyrksæterøra o/omegn, Berg, Lernes, Kjønsvik, samt fram til Søa Kraftstasjon.

 • Vannkilde: grunnvann.
 • ledningsnett: 86.962 m
 • vannbasseng: 5
 • pumpestasjoner: 5
 • renseanlegg: Lufting, CO2 avdrivning, alkalisering med fjerning av jern og mangan med marmorfilter, desinfisering. 

Stamnesdalen vannverk

Vannverket har omkring 247 abonnenter pr. 11.04.2014, av dette er det en stor andel av hytteabonnenter. Forsyningsområde er Gjengstø, Heim og Belsvika.

 • Vannkilde: Oternesvatnet - Overflatevann.
 • Ledningsnett: 11.060 m
 • Vannbasseng: 1
 • Pumpestasjoner: 1
 • Renseanlegg: Membranfilteranlegg, alkalisering med marmor/kalk, desinfisering. 

Storoddan vannverk

Vannverket har 24 abonnenter pr. 11.04.2014. Forsyningsområde Storoddan.

 • Vannkilde: grunnvann
 • ledningsnett: 2.450 m
 • vannbasseng: 1
 • pumpestasjoner: 1
 • renseanlegg: Lufting, alkalisering med vannglass, UV-desinfisering

Taftøyan vannverk

Vannverket har 131 abonnenter pr. 11.04.2014.

Forsyningsområdet er Taftøyan, Leirvika, Avlesbugen og Stavneslia,

 • Vannkilde: Rennsjøen - Overflatevann.
 • Ledningsnett: 9.517 m.

Hemne kommune er abonnent til Aure kommune og Nordlandet vassverk, og kjøper drikkevann som forsyner Taftøyan vannverks abonnenter. 

I tillegg til kommunale vannverk finnes også 2 private vannverk som leverer vann i Hemne kommune.

Nyhetsbilde

Opphevede restriksjoner vannforbruk

Restriksjoner på vannforbruk ved Eide kommunale vannverk som ble innført 17. april 2018 er opphevet

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Deler du brønn med naboen?

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE