A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Leie kommunal utleieboligHemne kommune eier en del kommunale uteleieboliger/-leiligheter. Disse er lokalisert i og omkring Kyrksæterøra sentrum. Størrelsen på boligene varierer, fra ett roms hybelleiligheter til boliger med stue, kjøkken og inntil 3 soverom.
Ta kontakt med enhet for Tekniske Tjenester dersom det er spørsmål vedr. leieforhold vedlikehold o.a.

Tildeling av boliger

Tildeling av ledige kommunale boliger skjer administrativt. På rådmannens vegne er det representanter fra NAV og fra enhet for Tekniske tjenester som foretar selve tildelingen på basis av søknader fra interesserte.

Pris

I tillegg til den månedlige husleien, kreves et depositum på to ganger månedsleie. Depositumet skal innbetales på sperret konto i bank før innflytting skjer.
For informasjon om husleie, se regulativ.